• Privātuma politika

Par SIA Rental Latvia:

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “Rental Latvia” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti interneta veikala pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “Rental Latvia” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem datu avotiem.

Kontaktinformācija

SIA “Rental Latvia”

Reģ.nr. 40203204333

Tallinas iela 20-3, Rīga, LV-1001

tel.: +371 29208652

e-pasts: info@blinkely.lv

Personas datu ievākšana un izmantošana

Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “Rental Latvia” interneta veikalam un mājas lapai, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts normatīvo aktu pamata.

SIA “Rental Latvia” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta uzņēmuma datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.blinkely.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.blinkely.lv, SIA “Rental Latvia” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.blinkely.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, IP adreses, citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšana, kā arī lai kontrolētu interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

SIA “Rental Latvia” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
 • efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • biznesa plānošana un analīze;
 • personāla atlase un vadība;
 • pieteikumu izskatīšana un apstrāde;
 • jaunumu, piedāvājumu izsūtīšana;

Ja SIA “Rental Latvia” nolems izmantot datu subjektu datus citam mērķim, nekā tas sākotnēji bija paredzēts, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas (jaunajam mērķim) SIA “Rental Latvia” informēs datu subjektu par plānoto datu apstrādes nolūku, dodot datu subjektam tiesības iebilst pret šādu tā personas datu apstrādi.

SIA “Rental Latvia” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei
 • Uz datu subjekta piekrišanas pamata

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Rental Latvia” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Rental Latvia” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA “Rental Latvia” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Kāpēc SIA Rental Latvia izmanto sīkdatnes?

SIA “Rental Latvia” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Rental Latvia” leģitīmā interese.

SIA “Rental Latvia” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Rental Latvia” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

SIA “Rental Latvia” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

SIA “Rental Latvia” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā piemēram, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.

Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un interneta vietnes funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos SIA “Rental Latvia” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “Rental Latvia” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu (piemēram: preču piegādei)

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SIA “Rental Latvia” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@blinkely.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.